top of page

הקורסים הנלמדים ביה"ס יהל"ם

כיתות ו' מצטיינים - ימי א'

משפטים – מנחה: סיגל גולדמן

היכרות עם עולם המשפט הישראלי הסבוך והמרתק. לימוד מונחי יסוד מנחים, עיסוק בהבדלים בין ענפי המשפט הפלילי והאזרחי, ניתוח פסיקה רלוונטית, הבנת הרציונל שבמבנה מערכת בתי המשפט, דרכי פעולתה ואת חשיבותה לקיום הדמוקרטיה הישראלית.

אמנות – מנחה: דיתי יגר

עיסוק בתחומי הפיסול והציור, במושגים וטכניקות עבודה וחשיפה לאמנים ויצירותיהם. תוך שימת דגש על פיתוח הביטוי האישי והיצירתיות.

   

חשיבה אסטרטגית - מנחה: אורן גולן 

קורס זה מציג בפני התלמידים מגוון מיומנויות לניתוח ותכנון אסטרטגיים - מיומנויות הנלמדות בדרך-כלל בלימודי תואר שני, אולם בקורס זה הופכות לכלי שימושי בחייהם של הילדים. התלמידים לומדים את הכלים באופן חוויתי ובמגוון עולמות-תוכן המוכרים להם: חברתי, עסקי, צבאי, פוליטי, משפחתי ועוד, וכן באמצעות ניתוח אסטרטגיה של משחקים (כמו שחמט ו-GO). בין הכלים הנלמדים: הגדרת יעדים,  זיהוי וניתוח פלחי-שוק, ביצוע SWOT Analysis, בניית אסטרטגיה שיווקית, ניהול סיכונים ועוד. בקורס משולבים מספר משחקי-עסקים, שבהם התלמידים חווים סימולציה של החלטות אסטרטגיות והשפעתן על "עסק אמיתי".

                                                                                

חקר-מיומנויות חשיבה - מנחה: עמוס וולף

נחשף לתהליך שמטרתו לפתח כישורי חקר וחשיבה הגיונית, יצירתית וביקורתית. תוך עידוד לשאול שאלות, להעלות השערות מגוונות ויצירתיות , לאסוף מידע, לפתח זיכרון ולהגיע למסקנות מבוססות וכל זאת תוך שיתוף פעולה ועבודת צוות במגוון פעילויות כמו: תעלומות, משחקי חקר, חידות בניה ועוד 

לוגיקה - מנחה: ד"ר יואב ברויאר

נפגוש בלוגיקה מזוויות בלתי שגרתיות. נפתור חידות שיחייבו חשיבה הגיונית מאומצת, נלמד פרקים נבחרים במתמטיקה, נשמע סיפורים מצחיקים בעלי תבנית לוגית ונתרגל את שכלנו ללא הפסק. המטרה היא להעשיר את הידע, לחבב את המתמטיקה, לחדד את השכל ולהעמיק ערוצי הגיון.

פלסטיק ופולימרים – מנחה: לילך בודנר

בקורס "פלסטיק ופולימרים" נערוך היכרות עם הפלסטיק לסוגיו, נלמד על תכונות הפלסטיק, המבנה המולקולארי שלו והקשר שבין התכונות למבנה. במהלך הקורס עבדנו  כקהילייה חוקרת, ננסח שאלות מחקר, נתכנן ונבצע ניסויים רבים. נלמד על תהליכי צילוב של פולימרים ועל ההבדל בין צילוב ופילמור. נכיר תכונות המאפיינות פולימרים שונים, נלמד על מבנים של פולימרים וננסה להבין מהו הקשר בין התכונות לבין המבנה הכימי של הפולימר. 

bottom of page