top of page

תוכנית לימודים ביה"ס יהל"ם

לפניכם מידע חשוב בנושאים הבאים:

  • מערכות הלימודים המחולקות לפי שכבות גיל.

  • מידע על הקורסים הנלמדים.

  • פעילות מועצת תלמידים.

  • נהלי רישום.

  • מידע על חופשות ותאריכי התחלה וסיום הלימודים.

לצפייה בזמני הלימודים ולוח הצילצולים  בבי"ס יהל"ם הקישו כאן

bottom of page