top of page

הקורסים הנלמדים ביה"ס יהל"ם

כיתות ז' - מחוננים ומצטיינים

בישול מולקולרי –מנחות: נולה דוידיאן ושושן גבע

בקורס נתוודע לפן המדעי-כימי, העומד מאחורי הכנת מזון. נשתמש בכלים ובחומרים לא קונבנציונליים ונבוא במגע עם חומרים נדירים המצויים במסעדות מולקולריות מפורסמות.

                                                                                 

חוויה פיננסית – מנחים: נעם נדב ושי קופרברג

תכנית מקנה כלים פיננסים שימושיים לחיי היום יום ומפתחת כישורי יזמות ומנהיגות אישית. הקורס כולל משחקים פיננסים מגוונים בהם נלמד תחומים רבים כגון: ריבית, הלוואות, סיכוי/סיכון, בורסה, נדל"ן יזמות, איכות הסביבה, קפיטליזם וסוציאליזם ועוד. נלמד לחבר את הנושאים למציאות היום יומית בצורה חוויתית ומאתגרת. 

   


מנהיגות ותיאטרון – מנחות: אדית חצור ושושה קסטנברג-רוזן
 במהלך הקורס נעסוק בפיתוח מיומנויות מנהיגות בדרך של התנסות וחוויה מעולם התיאטרון. נתרגל את שפת התיאטרון על מרכיביה: חלל, טקסט, אימפרוביזציה, הקונפליקט הדרמטי ועבודת דמות. נפתח מיומנויות של ריכוז, גמישות, הקשבה ויצירתיות. נלמד לבטא רגשות ורעיונות בתנועה ובקול ונשים דגש על עבודה אישית וקבוצתית מזוויות שונות. 

                                                                                    

פיתוח משחקי מחשב וסייבר – מנחה: יהודה אור

הקורס עוסק בלימוד תכנות באמצעות  פיתוח משחקי מחשב  בשפת C#.  התלמידים ילמדו בסביבת MICROSOFT VISUAL STUDIO, שבמהלכו ייצרו משחק דו מימדי,  המשלב אנימציה, תנועה, התנגשות והבנת מהלכי זיכרון, התניות, אירועים, אובייקטים, תכונות ופעולות.

bottom of page