top of page

מועצת התלמידים ביה"ס יהל"ם

מועצת תלמידים
 

בבי"ס יהל"ם בכיתות ג-ו פועלות חמש מועצות תלמידים. בכל יום פועלת מועצת תלמידים של אותו יום.
התלמידים החברים במועצה אינם נבחרים בבחירות דמוקרטיות, אלא מצטרפים על בסיס התנדבותי.
עובדה זו מאפשרת לכל תלמיד ותלמידה המעוניינים להיות שותפים פעילים, להביע רעיונותיהם והצעותיהם,

לתרום לחברת הילדים ולפתח את כושר המנהיגות שלהם.
 

פעילויות התלמידים מגוונות:

  1. תכנון הפסקות פעילות, הקשורות למועדים בלוח השנה והפעלתן:

  •  ימי שיא כגון: פתיחת שנה, סיום סמסטר וכו'.

  • שוק קחתן - מסורת הנהוגה בבית ספרנו היא לקיים שוק "קח-תן" לפני פסח. 

             זו הזדמנות פז לנקות את המדפים ולהתנסות בסחר חליפין.

 

   ​2.  ​פעילויות שוטפות כגון:

- הפעלת משחקייה בהפסקה
- הפעלת "אמנת בחצר האחורית" - פינת יצירה
- הפעלת מרכז אקטואליה, עיתונות שבועית, ירחונים וספריה.
ארגון ימי הולדת לילידי החודש והכנת מתנות לחוגגים

   3. עשייה "למען הקהילה" - גיוס תלמידים למשימות שונות כגון: 
       - משלוח מנות לילדים חולים   
       - איסוף בגדים ומשחקים לנזקקים   
       - כתיבת מכתבים לכנסת ולממשלה בעניינים שדורשים טיפול והתייחסות למען החברה

 

   4. יוזמות אישיות
       אנו מעודדים יוזמות אישיות של תלמידים לפעילויות למען חברת הילדים שלנו ולמען הקהילה בכלל.

 

bottom of page