top of page

הקורסים הנלמדים ביה"ס יהל"ם

כיתות ג' – מצטיינים – יום שלישי אחה"צ

תיאטרון – אדית חצור

במהלך השנה נפגוש בדרך של התנסות וחוויה את שפת התיאטרון ומרכיביה: חלל, טקסט, עבודת דמות וקונפליקט. נלמד לבטא רעיונות ורגשות בתנועה וקול. נפתח מיומנויות של ריכוז, שחרור, הקשבה ודמיון. נשים דגש על עבודת גיבוש הקבוצה והיכרות מזוויות שונות. 

זואולוגיה – מנחה: נועה עומייסי
 
מושגי יסוד על עולם החי המיון וחשיבותו, השיחור למזון, בתי גידול מגוונים ונדידת בע"ח. משפט מבויים בנושא "נדידת שקנאים", כל זאת דרך משחק, פעילות קבוצתית, צפייה בקטעי וידאו ומצגות, דיונים מעמיקים, מפגש עם בעלי חיים, ליטוף, צפיה וסיור בשדה הקרוב.

 אמנות פלסטית – מנחה: דיתי יגר

עיסוק בתחומי הפיסול והציור, במושגים וטכניקות עבודה וחשיפה לאמנים ויצירותיהם. תוך שימת דגש על פיתוח הביטוי האישי והיצירתיות.

מיתולוגיה – מנחה: רונית שחף

היכרות עם האלים והגיבורים של יוון הקדומה. הקשרים וחיבורים בין תכני המיתוס לבין המציאות התרבותית בה אנו חיים וביטוי לדמיון וליצירתיות בכתיבה יצירתית בציור ובפיסול.

bottom of page