top of page

הקורסים הנלמדים ביה"ס יהל"ם

כיתות ד' – מצטיינים – ימי חמישי אחה"צ

קומיקס ואנימציה – מנחה: ניר מולד

יצירת דמויות מצוירות, תוך התנסות מעשית בציור קומיקס וקריקטורה ויצירת סיפורים מצוירים בדרכים שונות. פיתוח היכולת הקומית וצילום סרטוני אנימציה בטכניקת "סטופ-מושן", ליצירת אנימציית פלסטלינה

מוזה זזה – מנחה: נגה אלגום

פיתוח חשיבה אסוציאטיבית ויצירה חופשית רב תחומית מהתחום המילולי לפיסולי. מהצלילי למכחולי .ומעולם המדע המדויק...  אל עולמות האגדה והמשחק נעוף על כנפי הדמיון, מרעיון לרעיון לרעיון! 

   

                                                                                    

חקר-מיומנויות חשיבה - מנחה: עמוס וולף

נחשף לתהליך שמטרתו לפתח כישורי חקר וחשיבה הגיונית, יצירתית וביקורתית. תוך עידוד לשאול שאלות, להעלות השערות מגוונות ויצירתיות , לאסוף מידע, לפתח זיכרון ולהגיע למסקנות מבוססות וכל זאת תוך שיתוף פעולה ועבודת צוות במגוון פעילויות כמו: תעלומות, משחקי חקר, חידות בניה ועוד

מדע ובילוש – מנחה: נדיה קויפמן

פעילות כקבוצת בלשים המזדמנת לזירת פשע. בחינת זירת הפשע, איסוף ראיות, ניתוח והסקת מסקנות. לימוד תפקידי המדען הפורנזי והתנסות בשיטות המחקר והעבודה של המעבדה לזיהוי פלילי. פיתוח חשיבה יצירתית וביקורתית ולימוד על תהליכים שונים בתחומי המדעים, המסייעים בעיבוד ראיות ובפיתרון תעלומות.

ספיידרטק - מנחה: חוה לביא

חודש ספטמבר, שנת 2017 השעה 13:00  בדיוק, ספיידרמן הגיבור האגדי שולח את קור העכביש  לבניין הבא וממשיך במעופו. האמנם? האם המדע יכול להפוך את האירוע הקולנועי המתואר למציאות?

הדמיון הוא העפרון, הדף והמחק של המוח. זהו המקום של החלום וההמצאות.  המדע הוא שיטת מחקר שמתבססת על הסקת מסקנות מניסויים ותצפיות.  הוא מתבסס על חשיבה רציונלית ולוגית במטרה להבין את הטבע.  במהלך הקורס ננסה לענות על השאלה מהו הקשר שבין דמיון ומדע וכיצד מקדם הדמיון את המדע באמצעות חקר. נעמוד על הקשר בין גיבורי העל האגדתיים דוגמת ספיידרמן, הארי פוטר והאיש הירוק לפיתוחים מדעיים וטכנולוגיים חדשים, וננסה לפתח בהשראתם של גיבורי על אלה את ההמצאה הבאה שלנו.

תיבת מוח - מנחות: נגה אלגום ורונית שחף

בהמשך...

bottom of page