top of page

הקורסים הנלמדים ביה"ס יהל"ם

כיתות ה' מצטיינים - ימי ה'

מדע במטבח: מנחה: נדיה קויפמן

במהלך הקורס ייחשפו התלמידים לקשר ההדוק שבין המדע למטבח. יכירו מושגים מדעיים תוך כדי בישול וניסויים עם מזון, ילמדו על אבות המזון, תפקידי המזון, מהי חשיבותה של כל קבוצת מזון, על תהליכים כימיים שונים הייחודיים לקבוצות מזון וכיצד הם עוזרים לנו בבישול.

 

פיסיקה ואומנויות הקרקס- מנחה: שוקה ברגמן

כרה והתנסות במגוון של להטוטי חפצים: איזון מקלות ונוצות, ג'אגלינג עם כדורים, אלות, טבעות ומטפחות, סיבוב צלחות, דיאבולו, טבעות ופויז. כמו כן גם נתאמן באיזון עצמנו על רולה בולה ועל חבל רפוי. נכיר מושגים ועקרונות פיסיקליים: שיווי משקל דינאמי וסטטי, מרכז כובד והשפעת מיקומו, כח משיכה והקשר שלו לג'אגלינג, כח צנטריפוגלי, כח ג'יירוסקופי ותופעת הפרצסיה, חוק שימור האנרגיה וגלגולי אנרגיה.

   


אסטרונומיה – מנחה: שולמית דרור
על איזה ירח יש התפרצויות געשיות אדירות? כיצד נולד כוכב? מה קורה כשכוכב מתפוצץ? נתייחס לשאלות רבות מתחום האסטרונומיה וחקר החלל. נלמד על מבנה מערכת השמש וכוכבי הלכת, תוך התמקדות בממצאי חלליות מחקר. נעסוק בפרטים הרלוונטים מתחום הפיסיקה וכן מושגים מסקרנים כגון: חורים שחורים, שביטים, מטאוריטים ועוד.

                                                                                    

משפטים – מנחה: סיגל גולדמן

היכרות עם עולם המשפט הישראלי הסבוך והמרתק. לימוד מונחי יסוד מנחים, עיסוק בהבדלים בין ענפי המשפט הפלילי והאזרחי, ניתוח פסיקה רלוונטית, הבנת הרציונל שבמבנה מערכת בתי המשפט, דרכי פעולתה ואת חשיבותה לקיום הדמוקרטיה הישראלית.

חקר-מיומנויות חשיבה - מנחה: עמוס וולף

נחשף לתהליך שמטרתו לפתח כישורי חקר וחשיבה הגיונית, יצירתית וביקורתית. תוך עידוד לשאול שאלות, להעלות השערות מגוונות ויצירתיות , לאסוף מידע, לפתח זיכרון ולהגיע למסקנות מבוססות וכל זאת תוך שיתוף פעולה ועבודת צוות במגוון פעילויות כמו: תעלומות, משחקי חקר, חידות בניה ועוד

עברית בדלת האחורית - מנחה: נטע ליפשיץ

יפורסם בהמשך...

משחקים אותה - מנחה: חוה לביא

מי רוצה מיליון דולר? מה תעשו כדי להשיגם? מה הקשר בין החיים ובין המשחק? עולם המשחקים מהווה מקור  לחקירה של תהליכים תפישתיים שכוללים, מיומנויות חברתיות , חשיבה, ארגון עבודה, זכרון, עיבוד מידע, תכונות אישיות, תהליכים לא מודעים ועוד. במהלך הקורס  נדון בתהליכים אלה וניישם אותם דרך משחקים  אותם נבנה, נשחק ונקבע את מערכת חוקיהם.  כמו  כן נעסוק במקורות ההסטוריים והתרבותיים של כל אחד מהמשחקים. הכלים שיילמדו בקורס יאפשרו לילדים התמודדות עם אינטרקציה חברתית, חשיבתית וקוגניטיבית שתיושם במשחק שיפותח על ידם.

bottom of page