top of page

הקורסים הנלמדים ביה"ס יהל"ם

כיתות ג'-ד'  – מחוננים  - ימי שלישי בבוקר

כיתות ג' מחוננים:

תיאטרון – אדית חצור 

במהלך השנה נפגוש בדרך של התנסות וחוויה את שפת התיאטרון ומרכיביה: חלל, טקסט, עבודת דמות וקונפליקט. נלמד לבטא רעיונות ורגשות בתנועה וקול. נפתח מיומנויות של ריכוז, שחרור, הקשבה ודמיון. נשים דגש על עבודת גיבוש הקבוצה והיכרות מזוויות שונות. 

 

אינטליגנציה בינאישית – ג'יסל בנבנישתי + ורד דניאל אמיר

הכרת התיאוריה של האינטליגנציות המרובות, שימת דגש על האינטליגנציה הרגשית בכלל והאינטליגנציה הבין-אישית בפרט. רכישת כלים לפיתוח המודעות העצמית והביטחון העצמי, מקום להבנת רגשות ותחושות ושיפור מיומנויות חברתיות תוך התנסות בסדנאות חוויתיות. שיתרמו להגברת תחושת השייכות ולגיבוש חברתי.

   


זואולוגיה – מנחה: נועה עומייסי
מושגי יסוד על עולם החי המיון וחשיבותו, השיחור למזון, בתי גידול מגוונים ונדידת בע"ח. משפט מבויים בנושא "נדידת שקנאים", כל זאת דרך משחק, פעילות קבוצתית, צפייה בקטעי וידאו ומצגות, דיונים מעמיקים, מפגש עם בעלי חיים, ליטוף, צפיה וסיור בשדה הקרוב.

                                                                                    

אמנות פלסטית – מנחה: דיתי יגר

עיסוק בתחומי הפיסול והציור, במושגים וטכניקות עבודה וחשיפה לאמנים ויצירותיהם. תוך שימת דגש על פיתוח הביטוי האישי והיצירתיות.

קופסאות שחורות – מנחה: יעל נוה אשור

"קופסא שחורה" הינה מערכת או תופעה אשר הרכבה ואופן פעולתה נסתר מעינינו.  בקורס נלמד על מערכות פיסיקאליות המתגלות בתופעות המוכרות לנו מחיי היום יום. לאחר פיצוח והבנת התופעות ניישם את הידע ע"י בניית מערכות המבוססות על העקרונות המדעיים שנלמדו. במהלך הקורס נשים לב לדומה ולשונה בין תהליך הפיצוח שעוברים בכיתה לבין תהליך פיצוח הקופסאות השחורות של החוקר במעבדה.
המפגשים מחולקים לסדרות בהן מנתחים הילדים תופעות השייכות לתחום מסויים.

מיתולוגיה – מנחה: רונית שחף

היכרות עם האלים והגיבורים של יוון הקדומה. הקשרים וחיבורים בין תכני המיתוס לבין המציאות התרבותית בה אנו חיים וביטוי לדמיון וליצירתיות בכתיבה יצירתית בציור ובפיסול.

כיתות ד' מחוננים:

קומיקס ואנימציה – מנחה: ניר מולד

 יצירת דמויות מצוירות, תוך התנסות מעשית בציור קומיקס וקריקטורה ויצירת סיפורים מצוירים בדרכים שונות. פיתוח היכולת הקומית וצילום סרטוני אנימציה בטכניקת "סטופ-מושן", ליצירת אנימציית פלסטלינה.

המדע המדויק...  אל עולמות האגדה והמשחק נעוף על כנפי הדמיון, מרעיון לרעיון לרעיון! 

   
יצורים עושים היסטוריה – מנחות: רונית שחף + ורד דניאל אמיר
 שילוב של לימוד על מהפיכות בהיסטוריה עם האמנות הפלסטית ומתן ביטוי יצירתי ב"בריאת" יצורים דמיוניים המאפיינים כל מהפכה במטרה לעצב את העתיד.

מוזה זזה - מנחה: נגה אלגום

פיתוח חשיבה אסוציאטיבית ויצירה חופשית רב תחומית מהתחום המילולי לפיסולי.

מהצלילי למכחולי  ומעולם המדע המדויק...  אל עולמות האגדה והמשחק בואו לעוף על כנפי הדמיון

מרעיון לרעיון לרעיון! 

מדע ובילוש – מנחה: יעל נווה-אשור

​עילות כקבוצת בלשים המזדמנת לזירת פשע. בחינת זירת הפשע, איסוף ראיות, ניתוח והסקת מסקנות. לימוד תפקידי המדען הפורנזי והתנסות בשיטות המחקר והעבודה של המעבדה לזיהוי פלילי. פיתוח חשיבה יצירתית וביקורתית ולימוד על תהליכים שונים בתחומי המדעים, המסייעים בעיבוד ראיות ובפיתרון תעלומות.

זואולוגיה – מנחה: נועה עומייסי

מושגי יסוד על עולם החי המיון וחשיבותו, השיחור למזון, בתי גידול מגוונים ונדידת בע"ח. משפט מבויים בנושא "נדידת שקנאים", כל זאת דרך משחק, פעילות קבוצתית, צפייה בקטעי וידאו ומצגות, דיונים מעמיקים, מפגש עם בעלי חיים, ליטוף, צפיה וסיור בשדה הקרוב.

bottom of page