top of page

ההיסטוריה של יהל"ם

בי"ס יהל"ם – יום העשרה לפיתוח מצויינות הוקם בשנת 1990 כיוזמת האגף למחוננים במשרד החינוך ומחוז ת"א ובתמיכת אגף החינוך של עיריית קרית אונו ואגד יישובים: אור יהודה, אזור ורמת אפעל.
התלמידים, שנבחרו ללמוד בתכנית, עברו אבחון מטעם האגף למחוננים במשרד החינוך.
השם יהל"ם (יום העשרה לתלמידים מחוננים) הוצע ע"י תלמיד בתחילת דרכו של בית הספר, כשלמדו בו תלמידים מחוננים בלבד. במהלך השנים הלך ביה"ס וגדל וביוזמתו של ד"ר יוסי לוי, מנהל מחוז ת"א דאז, החלו ללמוד בו גם תלמידים מצטיינים מכיתות ג-ו. ולכן השם יהל"ם הפך ל- יום העשרה לפיתוח מצוינות.

בשנת תשע"ד נפתחה כיתת לימוד בחטיבה שהיתה כיתה צומחת וכיום לומדים במסגרת כיתות ז-ט

כ- 370 תלמידים מחוננים ומצטינים.

כיום לומדים כ- 930 תלמידים בכיתות ג-ט ב- 41 כיתות.


המנהלות שניהלו את ביה"ס היו:
1990-1992 דליה רבין - ניהלה את תכנית המחוננים האזורית בבי"ס ניר
1994-1999 תמרה בניא - יסדה וניהלה את בי"ס יהל"ם
1999-2001 ירונה ואן-דר הורסט

2001-2002 ורדה זילבר

2002-2003 ירונה ואן-דר הורסט
2003-2017 שוש אמיר

2017 ואילך  גילה גוטמן

 

bottom of page