top of page

ייעוד ומטרות ביה"ס יהל"ם

בי"ס יהל"ם רואה בתלמידים המחוננים והמצטיינים את המשאב האנושי המשמעותי ביותר של החברה הישראלית בעתיד, וכמי שעשויים להיות חוד החנית במחקר המדעי והטכנולוגי, באמנות לסוגיה, בהגות, בתרבות ובחברה.

בי"ס יהל"ם מפעיל תוכניות לימוד ייחודיות המתאימות לצרכי התלמידים, לכישרונותיהם ולסקרנותם הטבעית מבחינה לימודית, רגשית, חברתית וערכית.
התוכניות מזמנות רכישת ידע בתחומי דעת מגוונים וייחודים בתחומי המדע, הרוח, החברה והאמנויות ומאפשרות מפגש חברתי של תלמידים מבתי ספר שונים (חילונים ודתיים) ומיישובים שונים במחוז ת"א. 

bottom of page