top of page

אודות ביה"ס יהל"ם

בי"ס יהל"ם  (יום העשרה לפיתוח מצויינות) הינו בי"ס אזורי לתלמידים מחוננים ומצטיינים בקרית אונו.

אוכלוסיית היעד של ביה"ס מגיעה מבתי ספר באור-יהודה, אזור, קרית אונו ורמת-אפעל.במסגרת המחוננים לומדים גם מספר תלמידים מישובים אחרים.
 

ביה"ס מונה כ-930 תלמידים מכיתות ג'-ט', הלומדים ב- 41 כיתות (קבוצות לימוד) הפועלות בכמה מתחמים שונים.

תלמידי כיתות ג-ו לומדים במבנה בי"ס יהל"ם, הממוקם ברח' ירושלים 11 קרית אונו.
תלמידי כיתות ז-ט לומדים במבנה תפוח פיס קהילתי, בחטיבות הביניים - הן-צבי ושז"ר, הנמצאות בקרית החינוך רח' הזמיר פינת לוין, בקרית אונו.

ביה"ס פועל חמישה ימים בשבוע כאשר כל תלמיד מגיע ליום העשרה אחד בשבוע. 
שעות הלימודים בכיתות היסודי ג-ו הן: 13:25 - 8:00. כל יום נפתח בכינוס בוקר בו מתכנסים כל התלמידים ומתקיימת שיחת בוקר בנושאי אקטואליה והעשרה. כמו- כן, ישנה אפשרות לכל ילד להציג נושא מסוים מוגדר מראש או כשרון מסוים. במפגש הבוקר מושם דגש על פיתוח ערכים שונים, הכרות וגיבוש של ילדי אותו יום לימודים משותף ועל פיתוח כישורי אינטליגנציה רגשית (EQ).

בבי"ס מתקיימת פעילות של מועצת תלמידים, כל המעוניין להשתתף יכול להצטרף ולפעול על בסיס התנדבותי. התלמידים פועלים בהפסקות ותורמים לגיבוש החברתי ברעיונותיהם וביוזמותיהם.

צוות המורים מונה כ-40 מורים, מורים מומחים בתחומם ורובם אינם נמנים על מערכת החינוך הקונבנציונלית, אלא מורים עצמאיים, בעלי תארים מתקדמים, בעלי התמחויות מעניינות ומרתקות ויכולות ללמד תלמידים מאתגרים, מחוננים ומצטיינים.
צוות ההנהלה מונה: מנהלת, יועצת, רכזת חטיבה לכיתות ז-ט, שתי מזכירות, אב בית, שהוא גם המאבטח ומנהלנית לוגיסטית בכיתות ז-ט.
 

אנו מקווים כי בקרוב יחלו בבניית מבנה מתאים ליהל"ם, שיוכל להכיל את כל תלמידיו ויענה על הצרכים הבסיסיים הנדרשים לקיום בי"ס, הנושם מצויינות ושואף אליה.

bottom of page